Tác phẩm Mẹ tìm Chúa Giesu

545-Mẹ tìm Chúa Giesu.jpg

Mẹ tìm Chúa Giêsu

Sơn dầu

70x70 cm

Bình Luận