Trang chủ
Ban Biên Tập
Họa Sĩ Phêrô LÊ HIẾU OP
-Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh

Tác phẩm -Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh

714-Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh.jpg

-Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh

Sơn dầu

70x70

Bình Luận