Tác phẩm Đức Mẹ thăm bà Isave

482-Đức Mẹ thăm bà Isave.jpg

Đức Mẹ thăm bà Isave

Sơn dầu

70 x 70 cm

 

Bình Luận