Tác phẩm Chúa đội mảo gai

453-Chúa đội mảo gai.jpg

Chúa đội mảo gai

Sơn dầu

70x70 cm

 

Bình Luận