Tác phẩm Tỉnh Vật Hoa

92tinhvathoa.JPG

 Tranh sơn dầu Tỉnh Vật Hoa của Lê Thừa Khiển

Bình Luận