Tác phẩm Quê Hương

80quehuong.JPG

 Tranh sơn dầu Quê Hương của Lê Thừa Khiển

Bình Luận