Tác phẩm Phục Sinh

67phucsinh.jpg

 Tranh sơn dầu Phục Sinh của Lê Thừa Khiển

Bình Luận