Trang chủ
Ban Biên Tập
Thư ký Võ Thị Bích Ngân

THƯ KÝ VÕ THỊ BÍCH NGÂN

Thư ký Võ Thị Bích Ngân

Họ Tên :  Maria Võ Thị Bích Ngân

Sinh ngày : 20 tháng 10

Cử nhân Kinh tế

Thư Ký Ban Mỹ Thuật Đa Minh

Email : nganvtb09@gmail.com

0906 765 302

 

 

 

 Quá trình tham gia :

Thư Ký  Ban Mỹ thuật Đa Minh từ năm 2009 đến nay (Phụ trách Bác ái, từ thiện)

Tham gia tổ chức chương trình Bác ái từ thiện “Đêm Đông Không Nhà” trong các cuộc triển lãm truyền thống hàng năm của Ban Mỹ Thuật Đa Minh Tại Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông & Giáo Xứ Mai Khôi (Từ năm 2009 đến 2012)

  • Triển lãm Mỹ Thuật,  Chủ đề   “Đêm Đông Không Nhà Lần 1  Năm 2009
  • Triển Lãm Mỹ Thuật, Chủ đề  “Mùa Sao Sáng”  Năm 2010
  • Triển Lãm Mỹ Thuật, Chủ đề   “Đêm Thánh Vô Cùng”  Năm 2011
  • Triển Lãm Mỹ Thuật, Chủ đề   “Ánh Sáng Lửa Tin Yêu Trong Gió”  Năm 2012
  • Triển Lãm Mỹ Thuật, Chủ đề   “Đất Trời Giao Duyên” Năm 2012

 

TÁC PHẨM CỦA THƯ KÝ VÕ THỊ BÍCH NGÂN