Trang chủ
Ban Biên Tập
LM Giuse Phạm Hưng Thịnh .OP

LM GIUSE PHẠM HƯNG THỊNH .OP

LM Giuse Phạm Hưng Thịnh .OP

LM Linh Hướng

Giuse Phạm Hưng Thịnh

 
 
 
Năm sinh :  1951
Năm Linh mục :  1993
Hội Dòng : Đa Minh việt nam OP
Nơi làm việc : Bề trên Tu Viện & NT Mai Khôi, Hạt Tân Định

 

 

TÁC PHẨM CỦA LM GIUSE PHẠM HƯNG THỊNH .OP