Trang chủ
Thành Viên
Họa Sĩ Tuyết Hiền

HỌA SĨ TUYẾT HIỀN

Họa Sĩ Tuyết Hiền

Sinh năm 1954 tại Thừa Thiên Huế

Tốt nghiệp khoa mỹ thuật chuyên ngành của hội mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Thành viên Mekong Art

Thành viên họa sĩ nữ Ngan Ha thuộc hội phụ nữ thành phố

Triển lãm hàng năm với hội họa sĩ nữ Ngan Ha

Thành viên Dominiart tham gia hoạt động và triển lãm hàng năm với Dominiart Art

TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ TUYẾT HIỀN