Trang chủ
Thành Viên
Họa sĩ Trần Trang

HỌA SĨ TRẦN TRANG

Họa sĩ Trần Trang

Maria Trần Thị Trang

Sinh: 05-02-1982

Năm tốt nghiệp: 2010 - Cử nhân Mỹ Thuật

Địa chỉ: 31 Đường 28 - KP.2 - P.Bình Trưng Đông - Q.2 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 083 7431125

Tác phẩm tiêu biểu: 

" Sức mạnh của một Thánh Lễ"

" Tột đỉnh Yêu Thương"

" Hồng Ân"