Trang chủ
Thành Viên
Họa sĩ Đình Láng

HỌA SĨ ĐÌNH LÁNG

Họa sĩ Đình Láng

Đình Láng : tên thật Nguyễn Thanh Phương.

Sinh năm :1953

Tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh.  

Trước năm 1975 : Đại học Nhân văn & Nghệ thuật Minh Đức Sài Gòn.

Sau 1975  hoạt động - sáng tác âm nhạc và hội họa tại Bà rịa Vũng Tàu - Tp/ Hồ Chí Minh.