Trang chủ
Ban Biên Tập
Họa Sĩ Phêrô LÊ HIẾU

HỌA SĨ PHÊRÔ LÊ HIẾU

Họa Sĩ  Phêrô LÊ HIẾU

- Tên thật : Lê Trí Hiếu

- Sinh năm: 1958 tại: Sài Gòn 
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt nam
- Hội viên Hội Mỹ thuật Tp. HCM
- Trưởng ban Mỹ thuật Đa Minh, nhà thờ Đa Minh – Ba Chuông, Tp.HCM

-Thành viên Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Có tranh triễn lãm và sưu tập tại:
- Viện Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM
- Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
- Viện Bảo tàng Michigan, Holland – USA