Trang chủ
Thành Viên
Họa sĩ Lê thừa Khiển

HỌA SĨ LÊ THỪA KHIỂN

Họa sĩ  Lê thừa Khiển

Sinh năm 1954 tại Huế.
- 2008 : Triển lãm chung tại Thánh Đường Đa Minh - Ba Chuông ,Tp HCM, Việt Nam.
- 2009 : Triển lãm chung với CLB Mekong Art tại Hội Mỹ Thuật TP HCM, Việt Nam.
Hiên là phó ban Mỹ Thuật Đa Minh.