Trang chủ
Thành Viên
Điêu Khắc Gia Trần Quang Vinh

ĐIÊU KHẮC GIA TRẦN QUANG VINH

Điêu Khắc Gia Trần Quang Vinh

Điêu Khắc Gia Trần Quang Vinh OFM

TRẦN QUANG VINH

  Sinh1966 tại Nam Định.

  Tham gia quân đội 1985-1987 tại biên giới Việt-Trung.

  Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Tp.HCM năm 2010,

  Chuyên nghành Điêu khắc.

  Hội viên Hội Mỹ thuật Tp.HCM năm 2010.

  Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2012.

  Tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG

 

-         Triển lãm nhóm”Đường chân trời” năm 2002.

-         Triển lãm Điêu khắc truyền thống lần VI,VII,VIII,X tại Đh MT        Tp HCM ,2006,2007, 2008,2010.

-         Triển lãm Điêu khắc Tp HCM lần II năm 2006.

-         Triển lãm tại Viện bảo tàng các dân tộc Volker kunder-Đức,2007.

-         Triển lãm Mỹ thuật khu vực 6 Tp.HCM năm 2007.

-         Triển lãm Điêu khắc gỗ Quốc tế tại Đài Loan năm 2009.

-         Triển lãm Biennale Mỹ thuật trẻ lần I năm 2009.

-         Triển lãm Mỹ thuật toàn Quốc năm 2010.

-         Triển lãm Điêu khắc gỗ Quốc tế tại Đài Loan năm 2011.

-         Triển lãm Điêu khắc Tp.HCM lần III năm 2012

GIẢI THƯỞNG

 

-         Giải nhất triển lãm Đk Tt lần VII ,2007.

-         Giải khen thưởng triển lãm khu vực VI,2007

-         Giải khuyến khích Đk Tt lần VIII ,2008.

-         Giải khuyến khích Đk Tt lần X ,2010.

-         Huy chương bạc triển lãm Mỹ thuật toàn Quốc,2010.

-         Giải thưởng Hội Mỹ Thuật Tp.HCM

-         Có tượng đặt tại Curia-Roma và bảo tàng Volker –Đức

Địa chỉ: Số 3 Mai thị Lựu ,phường Đakao ,Q I ,Tp. HCM.

Điện thoại: 0988820591

Email: sauvinhofm@gmail.com

TÁC PHẨM CỦA ĐIÊU KHẮC GIA TRẦN QUANG VINH