Văn Thư Bổ Nhiệm Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Thánh Hiển ( Nhóm Dominiart)

Văn Thư Bổ Nhiệm

 Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Thánh Hiển ( Nhóm Dominiart)

Vào lúc 18g thứ ba , ngày 15/12/2015  tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông 190 Lê Văn Sĩ,Q, PN, Tp HCM. Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, Đặc Trách HĐGDĐMVN . Chủ tế thánh lể công bố văn thư bổ nhiệm ban phục vụ Huynh Đoàn Thánh Hiển.

Trước sự hiện diện của 25 thỉnh nguyện viên,  và Ban phục vụ Huynh Đoàn Tỉnh gồm có  ba chứng nhân: Giuse Trần Xuân Vinh OP, Giuse Bùi Ri Cao OP, Maria Trần Thị Liên OP

Đại diện Ban Phục vụ Huynh Đoàn Tỉnh, Anh Giuse Trần Xuân Vinh OP.  Công bố văn thư thành lập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh. Thánh Hiệu Giuse Ngô Duy Hiển. Trực thuộc Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh Dòng.

 Do  Bề trên Giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam,  LM  Giuse Nguyễn Đức Hòa OP Ấn Ký, cùng LM thư ký Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời OP.  Dòng Anh Em Giảng Thuyết Tỉnh Dòng. Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sổ lưu: 19/2015/ HĐ-TL, ngày 09/12/2015.

Huynh Đoàn Thánh Hiển

Bình Luận