Tuyệt tác từ bút chì màu

Herb Williams là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật bằng cách sắp đặt bút chì màu. Các tác phẩm của ông được đánh giá rất cao và được trưng bày tại nhiều bảo tàng nghệ thuật khắp thế giới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sưu tầm
Bình Luận