Tuyệt tác trên tuyết

 

Đây là kết quả từ hội thi băng tuyết hàng năm tại Trung Quốc.

Hàng ngàn công nhân đã tham gia vào sự kiện này, sau nhiều giờ lao động và sáng tạo, các thành quả đã bắt đầu rõ nét.

 - 1

 - 2

 - 3

 - 4

 - 5

 - 6

Bình Luận