Thư mời lễ cung hiến Thánh Đường Giáo xứ Kẻ Văn

 

 

 Ngôi Nhà Thờ đầu tiên bằng tre được làm từ năm 1685.

Năm 1739, Đức Cha De la Baume, Khâm sai Tòa Thánh, có đến thăm các họ đạo vùng Ruộng Sâu và Ngài có ghé lại thăm Nhà Nguyện thánh hiệu Phêrô của họ Kẻ Văn. Có thể đây là Nhà thờ thứ hai được dựng lên sau các năm bắt đạo đời Chúa Minh Vương Nguyễn Phúc Chu (1714-1715).

Sau này, trong những cuộc cấm đạo đời Chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1738-1763), các Nhà thờ đều bị triệt hạ. Nhà Nguyện Kẻ Văn cũng không tránh khỏi số phận nầy.

Trong vụ Văn Thân tấn công vào họ Kẻ Văn (1885), Nhà thờ Kẻ Văn bị đốt, cùng với 267 tín hữu Kẻ Văn được phúc tử đạo. Nhà Thờ này có thể là Nhà Thờ thứ ba được làm lại sau thời gian 24 năm cấm đạo do Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát.

Sau này, Cha Gilbert (Cố Quý) làm quản xứ Kẻ Văn từ năm 1895 đến năm 1907,  đã cho xây cất lại Nhà Thờ. Đây là Nhà Thờ thứ tư đẹp và to lớn hơn. Nhà thờ này cũng bị sụp đổ vào chiến cuộc năm Mậu Thân (1968).

Sau biến cố Mậu Thân, giáo dân Kẻ Văn phải đọc kinh dâng lễ, thờ phượng Thiên Chúa trong Nhà thờ bằng gỗ thông, ván ép..., và cứ như vậy trong suốt 34 năm. Mãi đến năm 1992, Cha Giuse Trần Văn Tuyên, bấy giờ là Cha sở, xây dựng lại một Nhà Thờ mới nhưng đến nay cũng đã xuống cấp trầm trọng.

Trải qua bao thăng trầm theo dòng lịch sử, giáo dân Kẻ Văn vẫn giữ vững đức tin, đã chứng tỏ một niềm tin kiêu hùng vào Thiên Chúa, đã chấp nhận đổ máu để bảo vệ và lưu truyền hạt giống đức tin trên mãnh đất này.

Giáo Xứ Kẻ Văn đã đóng góp với Giáo Hội toàn cầu một vị thánh tử vì đạo, Thánh Giuse Lê Đăng Thị và 267 Vị Tử Đạo vô danh khác mà bia mộ các Ngài vẫn đang còn tọa lạc trước sân Nhà Thờ như một chứng tích kiên cường của niềm tin.

 

 Hồng ân của những hy sinh sống đức tin đã được đổ xuống trên Giáo xứ Kẻ Văn bằng việc Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng lại Nhà Thờ cho Giáo xứ Kẻ Văn. Cha chánh xứ Phaolo Trần Văn Quang, Họa sỹ Nguyễn Bá Văn ( thiết kế thi công) cùng với anh em  trong ban hành giáo đả làm việc cật lực  suốt ba năm qua, không kể ngày đêm,chuẩn bị mừng lể cung hiến Thánh Đường vào ngày 10/5/2012 sắp tới.

 

 

 

Đây là khởi đầu cho một giai đoạn và một công trình  mới ,còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với niềm tin vững mạnh và sự phó thác vào Thiên Chúa, Mẹ Lavang, Thánh Giuse Lê Đăng Thị và 267 Vị Tử Đạo, giáo xứ Kẻ Văn hôm nay, bắt đầu chuẩn bị mừng lễ cung hiến Thánh Đường  Giáo Xứ Kẻ Văn 

Nguyện xin cộng đoàn dân Chúa, thêm lời cầu nguyện cho Lễ Cung Hiến Thánh Đường này được thành công như lòng Chúa mong ước để Giáo xứ Kẻ Văn có nơi xứng hợp mà thờ phượng Ngài.

                                        Peter Lê Hiếu.OP

 

 

Bình Luận