THÔNG BÁO TRIỂN LÃM GIÁNG SINH 2017 - DOMINIART

Thông báo :

 Các nghệ sĩ, Họa sĩ , Điêu khắc gia, nộp tranh , tượng,

 Vào:  thứ năm,ngày 14/12/2017.

Tại Gx Thánh Đa Minh, lúc 8g đến 17 giờ.

 Trân trong cám ơn. 

Dominiart

Bình Luận