Thông Báo (mới nhất thay cho thông báo cũ) Triển lãm Huế và La Vang

 Dominiart

Thông Báo (mới nhất thay cho thông báo cũ)

 Triển lãm Huế và La Vang

Theo tinh thần cuộc họp lần 3, sáng thứ bảy : từ 9g đến 11g, ngày 6/7/2019 . đã thống nhất.

 

Tác giả gửi ảnh tranh về dominiart@gmail.com  để in Brochure vào ngày 12/7/2019  và gửi ra Huế và Quảng Trị xin giấy phép triển lãm

Nộp tranh từ 8g sáng đến 18g thứ tư ngày 17/7/2019 tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông 190 Lê Văn Sỹ P10 Q PN. TP HCM

  • Khai mạc triển lãm “ Về Bên Mẹ”  và ra mắt “ Dominiart Huế” vào lúc 10 g sáng , thứ sáu, ngày 2/8/2019  - 9/8/2019 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Huế số 6 Nguyển Trường Tộ, TP Huế
  • Khai mạc triển lãm” Về Bên Mẹ” và gây quỹ “ xây dựng Thánh Địa La Vang”  vào lúc 17g  thứ hai, ngày 12/8/2019 – 16/8/2019 tại Trung Tâm Thánh Mẩu La Vang – Quảng Trị

 Thời hạn chót đăng ký mua vé máy bay đi Huế là 16g chiều thứ hai , ngày 8/7/2019

Liên hệ : đóng tiền mua vé máy bay Họa Sĩ Minh Minh Đt : 0767695599

Sau khi mua vé bay, ra Huế , ăn , ở từ 1/8 đến 20/8/2019 ban tổ chức lo chi phí.

  TM Ban tổ chức

   Trưởng ban

Họa sĩ Phero Lê Hiếu OP

 

Bình Luận