Thông Báo họp triển lãm Giáng Sinh 2017

Thông Báo họp triển lãm Giáng Sinh 2017

Ban Mỹ Thuật Đa Minh ( Dominiart)  thân mời:

 Tất cả các họa sĩ, điêu khắc gia , trong và ngoài công giáo, về tham dự cuộc họp:

 triển khai triển lãm giáng sinh 2017.

Với chủ đề : Giao Ước Tình Yêu

Vào lúc 10 giờ sáng  ngày Chúa Nhật  17/9/2017 tại dòng Mân Côi, 94 Bành Văn Trân, F 7 Q, Tân Bình.

Đặt dưới sự chủ tọa của cha Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP.

Rất mong các nghệ sĩ họp mặt đầy đủ và đúng giờ trong tình thân ái.

Dominiart

Bình Luận