Thông báo

Thông báo

Anh chị em Huynh Đoàn Thánh Hiển sẻ khấn lần đầu vào lúc 18g30 thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017, Tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông.

Xin mời tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, thân nhân, ân nhân, cộng tác viên, bạn bè thân hửu trong Dominiart và các đồng nghiệp mỹ thuật . Đến tham dự và khích lệ tinh thần cho các tân khấn sinh.

Hà Mạnh Cường, Phó Bá Cường, Nguyễn Duy Hinh, Đặng Hửu Hiệu, Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Hiếu, Đinh Văn Tân, Võ Thị Bích Ngân.

Dominiart

Bình Luận