Thành kính phân ưu

Ban Mỹ Thuật Đa Minh ( Dominiart)

Thành kính phân ưu và cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Huỳnh Thị Hiệu được siêu thoát cỏi Thiên Đàng.  Cụ Hiệu vừa mới  giả từ cỏi tạm vào lúc 17g ngày 3/10/2017, tại nhà riêng Vạn Giả , Khánh Hòa, hưởng thọ 90 tuổi. Là nhạc mẩu của Họa Sĩ Hà Mạnh Cường OP, Thành viên Dominiart và là Đoàn phó Huynh Đoàn Thánh Hiển trực thuôc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Xin anh chị em và các đồng nghiệp thêm lời cầu nguyện.

Dominiart  kính báo.

Bình Luận