THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Linh mục GIUSE ĐỖ VĂN CHUNG, O.P.

Châm ngôn Tu trì : Thầy gọi anh em là bạn hữu (Ga 15,15)

Sinh ngày :  30/11/1955 tại Mỹ Quang, Phú Mỹ, Bình Định

Khấn Dòng : 08/08/1975  tại Tu viện thánh Tôma, Vũng Tàu

Chịu chức Linh mục : 28/10/1995 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà, Sài Gòn

đã qua đời lúc 7g45, thứ Ba, ngày 24/09/2013

tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Hưởng dương 58 tuổi, 38 năm Khấn Dòng, 18 năm Linh Mục.


Ban Mỹ Thuật Đa Minh chúng con và toàn thể các anh anh chị em thân hữu gần xa

xin thành kính phân ưu với tất cả quý cha và tu sĩ, anh em Đa Minh; Bà Cố và tang quyến

Chúng con xin hiệp thông trong các Thánh Lễ và trong lời kinh

nguyện xin Thiên Chúa là Cha Từ Ái, Người Thầy Chí Thánh đón nhận

linh hồn Cố Linh mục GIUSE ĐỖ VĂN CHUNG

vào hưởng phúc vinh quang của Ngài trên Thiên Đàng.Thành kính phân ưu 

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P .-  Linh Hướng

và Toàn thể anh chị em Ban Mỹ Thuật Đa Minh

Bình Luận