Thanh củi mục

 

Thanh củi mục

 

Đời sống con, xin được như một thanh củi mục vứt lăn lóc nhưng xin được bàn tay Ngài châm lửa

Dù rằng trong tay Ngài thanh củi mục không tạo ra đám cháy to tát gì, ánh sáng và sức nóng yếu ớt của nó chỉ đủ cho một vùng bé nhỏ

 

Vâng ! điều con xin chỉ có bấy nhiêu

 

Con không dám xin là khúc gỗ lim hay gỗ cẩm được dùng vào làm ngai vàng cho các đấng bậc vua chúa quyền uy, thu hút bao ánh mắt nhìn vào cách thèm thuồng , được bao lời tán tụng trong các bài thơ vang danh lưu truyền cho hậu thế

 

Vâng ! thật giản dị điều con xin chỉ có bấy nhiêu: con xin chỉ là thanh củi muc lăn lóc bên đường được Ngài ghé mắt, lượm lên

 

 Lạy Chúa xin hãy đốt con lên dù con chỉ là thanh củi mục

 

Gả Say

Bình Luận