Tạo hình mặt người từ quần áo

 Trong mọi người, đã có ai nghĩ đến việc tạo hình mặt người từ quần áo chưa? Có lẽ quần áo là những vật liệu ít được sử dụng trong việc tạo hình những tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, vẫn có người dùng quần áo để tạo ra những mặt người rất ngộ nghĩnh. Hãy cùng nghía qua xem nào! Trông cũng thú vị lắm đấy!

Sợ chưa? Khuôn mặt ngạc nhiên.

Răng sún kìa.

Cười híp cả mắt. Mặt này cười tếu nhỉ?Hình như mặt này có đội nón. Có cả râu và tóc nữa.

Bình Luận