phóng sự ảnh

Nhân  Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khấn Dòng tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập vào ngày 14/6/2012

Nhiếp Ảnh Gia Phó Bá Cường có loạt Phóng sự ảnh

các cha đồng tế

ca đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

Bình Luận