Những tác phẩm điêu khắc giấy của Su Blackwell

Nghệ sĩ Su Blackwell bằng sự tỉ mỉ đã làm việc với những trang sách, tạo nên tác phẩm độc đáo của nghệ thuật điêu khắc giấy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lam Thu
Ảnh: mymodernmet

 

Bình Luận