NGHỊCH LÝ TRONG ĐIỀU ƯỚC

 

1.Tôi ước nguyện có nhiều tài năng,

 Để thành đạt trong mọi việc.

 Song điều tôi nhận được là sự yếu kém của phận làm người,

  Để học biết khiêm tốn tuân hành ý Chúa và mệnh Trời.

 

2. Tôi ước nguyện có nhiều sức khoẻ,

    Để thực hiện những kỳ công làm vẻ vang đời mình.

    Song điều tôi nhận được là bệnh tật,

    Để học biết cách sống khôn ngoan và hữu ích hơn.

3. Tôi ước mơ có nhiều của cải,

    Để tận hưởng mọi sự trên đời.

    Song điều tôi nhận được là sự thiếu thốn,

    Để học biết cách sống chu toàn sứ mạng làm người.

4.Tôi ước mơ có nhiều quyền lực,

    Để được người đời trọng vọng và ca tụng.

    Song điều tôi nhận được là những giới hạn của tạo vật

    Để cảm nhận mình luôn cần đến Đấng Tạo Hoá giúp đỡ, phù trì.

5. Tôi ước mơ có mọi sự trên đời,

    Để hưởng một cuộc sống an lạc,

    Song tôi được ban cho cả một cuộc đời,

   Để có thể tận dụng mọi sự làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

6. Dù những ước nguyện của tôi không thành hiện thực,

    Tôi luôn nhận được mọi sự giúp tôi nên người và làm người.

7. Dù ước mơ và nguyện cầu không được đáp trả,

    Tôi luôn cảm thấy mình là người được chúc phúc trong thiên hạ.

    (Sưu Tầm)

Bình Luận