Ngày Thế Giới Người Nghèo 19/11/2017


Thông điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên sẽ được cử hành vào ngày 19/11/2017 – Chúa Nhật 33 Thường Niên

‘Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm’

Các anh em Giám Mục, linh mục và phó tế do ơn gọi, họ có ơn gọi nâng đỡ người nghèo, xin những người sống đời thánh hiến, các hội đoàn và các phong trào cũng như đông đảo những người thiện nguyện, hãy dấn thân để với Ngày Thế Giới Người Nghèo một truyền thống được thiết lập như một đóng góp cụ thể cho việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay.

Vì thế, ngày Quốc Tế mới này trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ đối với lương tâm tín hữu chúng ta, để càng ngày chúng ta càng xác tín rằng, chia sẻ với người nghèo giúp chúng ta hiểu Tin Mừng trong chân lý sâu thẳm nhất. Người nghèo không phải là một vấn đề: họ là là một nguồn tài nguyên cần kín múc để đón nhận và sống sự thiết yếu của Tin Mừng.

Chủ Nhật thường niên thứ 33, lúc 10 giờ sáng, ngày 19/11/2017.

Sau buổi họp định kỳ hằng tháng ACE thành viên Huynh Đoàn Thánh Hiển  đã cùng Cha linh hướng Vinh Sơn tham dự thánh lễ dành cho người nghèo tại hội trường Hội Dòng Nữ Nô Tỳ Thiên Chúa.

Ngọc Hiếu

Bình Luận