NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA CỰU PHÓ BAN MỸ THUẬT DOMINIART

HUYNH ĐOÀN THÁNH GIUSE NGÔ DUY HIỂN,( DOMINIART)

NGÀY 06-03-2020 LÀ NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA CỰU PHÓ BAN MỸ THUẬT DOMINIART:;HỌA SĨ,GIUSE LÊ THỪA KHIỂN

.

Thánh lễ giỗ đầu của cựu phó ban Mỹ Thuật Dominiart;Họa sĩ,Giuse Lê Thừa Khiển,đã được cử hành tại Giáo xứ Hy Vọng(P15,Q,TB)

,Vào lúc 11gio , thứ sáu , ngày 06-03-2020 ,do cha  Phero Maria Nguyễn Ngọc Việt (Đồng hành cùng huynh đoàn Dominiart) chủ tế.

Sau Thánh lễ cha Phero Maria Nguyễn Ngọc Việt cùng gia đình anh Giuse Lê Thừa Khiển và anh em Mỹ Thuật GIuse Ngô Duy Hiển đã đến tư gia (90/22/8 Nguyễn Phúc Chu ,p15,q tb)

đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng Tôn nhan Chúa.

Sau cùng anh em tham dự bữa cơm thân mật cùng gia đình của anh Giuse Lê Thừa Khiển.

 Bài :Hà Trường - Ảnh : Ngọc Đức
;

 

Bình Luận