Ngày con chào đời

 

Ngày con chào đời

Ngày con chào đời Ngài đã cho con món quà quý nhất

Ngày con chào đời Chúa đã cho con bộ y phục trần truồng diễm lệ nguyên sơ

Ngày qua từng ngày con đang đánh mất món qùa quý giá Chúa cho

Ngày qua từng ngày con dần khoác lên trên mình bao thứ lỉnh kỉnh, cứ dần nhiều lên theo sự nhiều lên của tăm tối nội tâm cần phải che đậy lại

Địa đàng đã mất

Chúa hỏi: tại sao ngươi cần phải che đậy lại

Vì con cần những luận lý để che đậy cái tôi

Chúa hỏi: tại sao ngươi cần che đậy cái tôi

Vì con cần mơn trớn đánh lừa “cái tôi khác” để “cái tôi của con” cao hơn “cái tôi của họ”

Chúa lại hỏi: cái tôi kia cũng muốn như ngươi thì sao

Con sẽ mặc áo giáp của “lý tưởng” trang bị cung kiếm của “chính nghĩa” để đè bẹp họ

 

Địa đàng đã mất, dễ vậy sao… sao thế nhỉ…

 

 

Gã say

 

 

 

Bình Luận