NÊN THÁNH

 

NÊN THÁNH

Các gã say đang cảm thấy khó chịu vì bình rượu đã hết nhẵn, các gã đang mơ màng đến phép lạ CANA và thấy rằng Chúa đang chia sẻ rượu cho mọi người

     Và các gã thấy rằng Chúa vẫn yêu thương người uống rượu,

     Thế là:các gã reo hò ầm ỹ

     A ha!  Chúa vẫn yêu thương ta,

 Các gã cũng thấy bớt buồn vì bình rượu hết, do phải xẻ chia cho nhiều người

 

Một gã nào đó la lên như một khám phá vĩ đại

      Ô! Rượu đã được thánh hoá trên bàn thờ bởi tay linh mục

      Cả bọn lại nhao nhao ầm ĩ

      A ha! rượu đã được thánh hoá,

 một số vẫn còn trớn tiếp tục “trên bàn thờ “,

 nhưng vẫn còn vài giọng còn trớn “ bởi tay linh mục”

 

Một chút lắng xuống vì sự lạc điệu giữa các gã

Các gã cố tìm một sự liên hệ giữa việc” thánh hoá rượu” và người uống rượu, sự liên hệ giữa rượu” trên bàn thờ” và rượu nhậu rồi lại “ bởi tay linh mục”

Các gã cố tìm ra sự liên hệ, vì nếu tìm đươc chút liên hệ nào đó thì các gã sẽ lại gào to lên

      A ha! chúng ta là thánh, vì chúng ta uống rượu

 Các gã cứ đang loay hoay vì đang thấy sự uống rượu và nên thánh thật gần, gần đến độ các gã đang gần chạm tới

 

Rồi Một gã nào đó nói rằng: Để thánh hoá rượu linh mục phải dâng lễ mà trong một thánh lễ có tới 4 lần chủ tế giang tay nói rằng “ Chúa ở cùng anh chị em “

      À! mà Chúa là Chúa của các đấng thánh

      Ồ! mà Chúa ở cùng chúng ta

      A ha! thế thì chúng ta là thánh .Khoái trá các gã say reo hò ầm ĩ,

 

Im lặng trở lại!Các gã thấy lẩn khuất đâu đó sự gần gũi giữa rượu, chia xẻ rượu, thánh hoá rượu, thánh lễ, nên thánh. ..Tất cả đang nằm loanh quanh đâu đó rất gần với các gã

Sao thế nhỉ? Các gã còn thiếu cái gì nhỉ? Loanh quanh đâu đây

5/7/12

Gã say

 

Bình Luận