KÍNH VIẾNG và THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

KÍNH VIẾNG và THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 Thứ ba 08.12.2015,  Trưởng ban Ban Mỹ Thuật Đa Minh - Dominniart . Hs. Lê Hiếu  và các thành viên ,Hs Mạnh Cường,Hs Mạnh Hùng, Hs Ngọc Trọng,TK Bích Ngân, Thầy Giuse Phạm Văn Chính, Cộng tác viên Tường Vân, Thanh Tuyền  và một số thành viên đi công tác xa Sài Gòn, củng gửi lời

đến kính viếng, đọc kinh, cầu nguyện cho linh hồn

Bà Cố Maria Têrêsa NGUYỄN THỊ RẬU, hưởng thọ 80 tuổi

Thân mẫu của Lm. AnPhong Vũ Đức Trung OP. Nguyên giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh. Cha linh hướng nhóm dominiart trong thời gian 3 năm qua.( 2009 – 2011) vừa qua Cha là chánh xứ Khoái Đồng, TP. Nam Định. Hà Nội. ( 2011- 2015) Cha về chủ trì tang lể của mẹ hiền Maria Tê rê sa, tại Sài Gòn

 Nguyên xin Thiên Chúa đón rước linh hồn Bà Cố Maria Têrêsa sớm được nghỉ ngơi nơi chốn Thiên đàng, và chắc chắn ở chốn Thiên  Đàng bà cố sẻ cầu nguyện cho Cha và anh chị em trong Ban Mỹ Thuật Đa Minh.

Maria Bích Ngân

 

Bình Luận