hoa gigantism

Nghệ sĩ hấp dẫn này thao túng các kính với sự thanh lịch để tạo ra hoa gigantism cách nhập

Jason là một nghệ sĩ kính trẻ, chuyên sản xuất các tác phẩm độc đáo và ấn tượng: ông đã làm cho hoa thủy tinh khổng lồ đáng ngạc nhiên thực tế! DGSchia sẻ những sáng tạo đẹp của cô. 
27, Jason Gamrath là một tổng thể không thể chối cãi tác phẩm điêu khắcbằng thủy tinh. Nó đạt được hoa không thể tin được quy mô ấn tượng, chú ý đến chi tiết. Các nghệ sĩ nói rằng hoa yêu thích của cô là hoa lan và cây ăn thịt. Kết hợp trong các thiết lập thực sự, những xuất hiện cho chúng ta thực tế hơn. Làm việc hấp dẫn!

plante-1
plante-17
plante-18
plante-19
plante-20
plante-21
plante-22
plante-23
plante-2
plante-3
plante-5
plante-6
plante-7
plante-8
plante-9
plante-10
plante-11
plante-12
plante-13
plante-14
plante-15
plante-16
plante-4
Khám phá các công việc đặc biệt của video Jason: Những thành tựu này đã hoàn toàn bị cuốn hút chúng tôi! Jason là chắc chắn ưu đãi với kỹ năng đặc biệt để ban sự sống cho những tác phẩm điêu khắc ... Một soạn thảo, nó là hoàn toàn thổi bay đi: D! Bạn muốn có tác phẩm điêu khắc nhà như vậy?
Bình Luận