Điêu khắc trang trí phong cách Nhật Bản

 


Khu vườn Nhật Bản tốt nhất thế giới ở đâu? Ở Kyoto, phải không? Sai!
Tất nhiên, nó phải ở Tokyo. Khu vườn Nhật Bản tốt nhất trên thế giới ở Bảo tàng Nghệ thuật Adachi, 
tại thị trấn nhỏ của Yasugi, quận Shimane của miền tây Nhật Bản.

 

Sưu tầm từ Internet 

Bình Luận