Chứng nhân đức tin

Hôm nay, con có thời gian để nhìn lại, để suy nghĩ.

Con thật sự kính phục các Tu sỹ Dòng Đa Minh.

Dù đau thương ngập tràn, lệ nhoè trên những khuôn mặt hiền lành.

Nhưng các Ngài đã ứng xử, hành động rất khôn ngoan trong khiêm hạ.

- Đã cấp cứu cha Giuse bằng mọi khả năng, mọi phương tiện.

- Đã tổ chức lễ tiễn đưa, lễ an táng Cha Giuse cách trang nghiêm, khiêm hạ.

- Đã niêm phong phòng Cha Giuse theo đúng quy định.

- Đã điều phối Thầy Thắng đang đi nghĩ Tết quay về Sa Loong để chăm sóc giáo dân, để tổ chức đọc kinh cho Cha Giuse tại Giáo điểm Sa Loong 2, và hoá giải các thù hận của giáo dân định trút lên gia đình hung thủ.

- Đã lưu giữ các kỷ vật của Cha Giuse cách trân quý, rất khoa học và nâng niu. Các bông băng và một vài món quần áo đẫm máu của Cha Giuse khi đi cấp cứu, đã không thể lưu giữ được và buộc phải đốt huỷ.

Tấm Áo trắng của Dòng Đa Minh, đã có thêm một bông hoa tuyệt đẹp, vẽ bằng máu của một người Anh Em.

 Đa Minh Nguyễn Ngọc Hiếu OP

Bình Luận