Bóng đèn ma thuật

Bóng đèn ma thuật

Nhiếp ảnh gia Adrian Limani là tác giả của một loạt các bức ảnh rất độc đáo dưới đây, anh ẩn toàn bộ thế giới trong một bóng đèn trông đẹp và lạ.
Adrian Limani sống và làm việc trong một thị trấn nhỏ của Serbia Presevo. Anh năm nay 21 tuổi là một nhiếp ảnh gia có triển vọng lớn trong tương lai.
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani
Magical Light Bulbs By Adrian Limani

 

Bình Luận