Ban Mỹ Thuật Đa Minh Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình

Ban Mỹ Thuật Đa Minh Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình

 

Họa sĩ Nguyễn Đắc (1948 - 2016)

Học Mỹ nghệ Gia Đinh, năm 1962 - 1966

sinh năm 1948

vừa từ trần sáng ngày 18 tháng 01 năm 2016

hưởng thọ 68 tuổi

Linh cữu quàng tại 78/7 Đ.Đoàn Văn Bơ - Khánh Hội - Quận 4 Tp.HCM

- Hội viên Hội Mỹ thuật Tp.HCM

- Nguyên Trưởng Ngành TRANG TRÍ MỸ THUẬT

- Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Giáo dục & Quản trị

- Giảng viên Cơ Hữu Khoa Mỹ thuật Công nghiệp ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

- Thành Viên Ban Mỹ Thuật Đa Minh

Lể động quan 14giờ ngày 21/1/2016 và Hỏa tang tại Phúc An Viên Q9

 Dominiart

Bình Luận