Ảnh hưởng của màu sắc

   

             

 

 

 Màu trắng, đây là sự dịu dàng, sự tinh trong, sự khôn ngoan.

 

 Màu trắng xóa các vết thương không muốn lành.
 

 Download file đính kèm: http://www.mediafire.com/view/?alcuahv6dm1o60n

Bình Luận