17 cầu thang được trang trí đẹp mắt

17 cầu thang được trang trí đẹp mắt, bạn sẽ mơ ước leo các bước 

Corentin Vilsalmon, 17 tháng 5 2014 
Khi nói về nghệ thuật đường phố, chúng ta thường tưởng tượng áp đặtcác bức bích họa trên tường. Nhưng nó không chỉ là các tòa nhà mà là đối tượng của nghệ thuật đô thị này, mặt cầu thang cũng có thể tận hưởng những cảm hứng của các nghệ sĩ! DGS đã đào lên 17 màu trong cầu thang tốt nhất thế giới.
1. L’escalier en mosaïque de la 16e avenue – San Fransisco
escalier-couleurs-monde-decoration-art1
 
escalier-couleurs-monde-decoration-art2
 
2. Valparaiso – Chili
escalier-couleurs-monde-decoration-art
via Jean-Baptiste Yunès
 
3. Musée d’art – Philadelphie
escalier-couleurs-monde-decoration-art4
via rleigh
 
4. Séoul – Corée du Sud
escalier-couleurs-monde-decoration-art5
 
5. Wuppertal – Allemagne
escalier-couleurs-monde-decoration-art6
via frizztext
 
6. Sicile – Italie
escalier-couleurs-monde-decoration-art7
escalier-couleurs-monde-decoration-art8
escalier-couleurs-monde-decoration-art9
 
7. Valparaiso – Chili
escalier-couleurs-monde-decoration-art3
 
8. Rio de Janeiro – Brésil
escalier-couleurs-monde-decoration-art10
via jr-art
 
9. Beyrouth – Liban
escalier-couleurs-monde-decoration-art11
via Jubran E. Elias
 
10. Théâtre musical de Séoul – Corée du Sud
escalier-couleurs-monde-decoration-art12
 
11. L’escalier de la paix – Syrie
escalier-couleurs-monde-decoration-art13
escalier-couleurs-monde-decoration-art14
 
12. Rio de Janeiro – Brésil
escalier-couleurs-monde-decoration-art15
escalier-couleurs-monde-decoration-art16
 
13. Morlaix – France
escalier-couleurs-monde-decoration-art20
escalier-couleurs-monde-decoration-art21
escalier-couleurs-monde-decoration-art22
via Zag
 
14. Téhéran – Iran
escalier-couleurs-monde-decoration-art23
 
15. Beyrouth – Liban
escalier-couleurs-monde-decoration-art24
via Dyhzahyners Project
 
16. L’escalier arc-en-ciel à Istanbul – Turquie
escalier-couleurs-monde-decoration-art25
via DHA
 
17. Angers – France
escalier-couleurs-monde-decoration-art17
escalier-couleurs-monde-decoration-art18
escalier-couleurs-monde-decoration-art19

 

Chúng ta sẽ thấy cầu thang như thế này thường xuyên hơn trong thị trấn!Trang trí với các bước như thế này, bạn gần như quên thang máy ^ _ ^!Bằng văn bản, chúng tôi đặc biệt thích cầu thang khảm! Và bạn, những bước bạn mơ ước để leo lên một ngày

 

Bình Luận