Chân Dung Lòng Thương Xót

Đại diện Huynh Đoàn Thánh Hiển, anh chị Đa Minh Nguyễn Ngọc Hiếu, Maria Út Sương, Maria Bích Ngân, thể hiện “ Chân Dung Lòng Thương Xót” đả đến thăm hỏi, tặng quà cho một mảnh đời bất hạnh, đang cần bàn tay của lòng thương xót.

Đọc tiếp

HOA NGHĨA TRANG

Chết mà không được nhớ là chết lần thứ hai, thì sống mà không được nhớ là chết hai lần trong một lúc. Vì thế thế tôi đang sống, nhưng trong tôi là hai nỗi chết.

Đọc tiếp