Chuyện sang, hèn

Thiên Chúa là nguồn sống và nguồn yêu thương: “Ngài là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn” (Tv 146:7a).

Đọc tiếp

THẬP GIÁ EM TÔI

Vào dịp lễ “các linh hồn” và trong tháng 11 này, Kính các Thánh Tử Đạo VN người công giáo có truyền thống xin lễ, cầu hồn và đi viếng nghĩa trang để tưởng nhớ người đả ra đi.

Đọc tiếp

Bí Mật Tình Yêu

Vì tình yêu chắc chắn là bí mật, nhưng không phải là bí mật thường - bí mật phi thường đấy. Và tính phi thường của nó chứa trong bản thể nó một bí mật để mở.

Đọc tiếp

Khuyến khích trẻ nói thật

Chúa Giêsu không hề úp mở: “Có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5:37).

Đọc tiếp

Sinh viên với Năm Đức Tin trước những thách đố của thời đại

Trải dài với thời gian, Đức Tin vẫn là một hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ vào mỗi người để chúng ta sống một cuộc sống đích thực giữa trần thế. Nhưng trong bối cảnh xã hội bây giờ, dưới góc cạnh của một sinh viên, thử hỏi mỗi chúng ta có còn giữ cho mình một Đức Tin bền vững và tinh tuyền như ngày ban đầu mà Thiên Chúa trao ban?

Đọc tiếp