Màu Tím & Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Màu tím, ví thế không là màu tang thương nhưng là màu của niềm hy vọng, màu của niềm tin chắc chắn để ký thác đường đời của mình vào trong lòng yêu thương của Thiên Chúa

Đọc tiếp

Tình yêu của gốc cây

Việc cử hành mùa chay trong năm Đức tin này nhắc nhở chúng ta về dụ ngôn người con hoang đàng trở về nhà cha. “Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Luca15,21) . Người cha đã cho những cái có thể và không thể. Tình yêu bao giờ cũng hạnh phúc khi nó có thể cho cái gì đó, như câu chuyện tình yêu của một gốc cây.

Đọc tiếp