Thông Báo họp triển lãm Giáng Sinh 2017

Ban Mỹ Thuật Đa Minh ( Dominiart) thân mời: Tất cả các họa sĩ, điêu khắc gia , trong và ngoài công giáo, về tham dự cuộc họp: triển khai triển lãm giáng sinh 2017. Với chủ đề : Giao Ước Tình Yêu Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 17/9/2017 tại dòng Mân Côi, 94 Bành Văn Trân, F 7 Q, Tân Bình.

Đọc tiếp

Thông báo

Anh chị em Huynh Đoàn Thánh Hiển sẻ khấn lần đầu vào lúc 18g30 thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017, Tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông

Đọc tiếp